1995. évi CXVII. törvényblack arrow
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL

Első rész
Általnos rendelkezések
- I. fejezet: Alapelvek
- II. fejezet: A törvény hatálya
- III. fejezet: Fogalmak és értelmező rendelkezések
- IV. fejezet: A jövedelemre és az adókötelezettségre vonatkozó általános szabályok
- V. fejezet: Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok

Második rész
Az összevont adóalap és annak adója
- VI. fejezet: Az összevont adóalap
- VII. fejezet: Az összevont adóalap adójának meghatározása
- VIII. fejezet: Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények, rendelkezés az adóról
- IX. fejezet: Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése

Harmadik rész
Egyes külön adózó jövedelmek
- X. fejezet: A vállalkozói személyi jövedelemadó, az átalányadózás és a tételes átalányadózás
- XI. fejezet: A vagyonátruházás
- XII. fejezet: Tőkejövedelmek
- XIII. fejezet: Egyes juttatások adózásának szabályai
- XIV. fejezet: Vegyes jövedelmek
- XV. fejezet: Az értékpapír, az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték

Negyedik rész
Vegyes, záró és átmeneti rendelkezések

Mellékletek

 

2002. évi XLIII. törvényblack arrow
AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓRÓL

I. fejezet
A törvény hatálya

II. fejezet
Az eva alapja és mértéke

III. fejezet
Eljárási szabályok

IV. fejezet
Egyes más adókra, számviteli kötelezettségekre vonatkozó különös szabályok

V. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések

Mellékletek

 

2012. évi CXLVII. törvényblack arrow
A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL ÉS A KISVÁLLALATI ADÓRÓL

I. fejezet
A törvény hatálya és alapvető rendelkezései

II. fejezet
A kisadózó vállalkozások tételes adója

III. fejezet
A kisvállalati adó

IV. fejezet
Egyes adókra, számviteli kötelezettségekre vonatkozó különös szabályok

V. fejezet
Záró rendelkezések

 

1996. évi LXXXI. törvényblack arrow
A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL

Első rész
Általános rendelkezések
- I. fejezet
Második rész
A társasági adó
- II. fejezet
- III. fejezet: Az adó megállapítása

Harmadik rész
Osztalékadó
- V. fejezet

Negyedik rész
A kettős adózás elkerülése
- VI. fejezet

Ötödik rész
Átmeneti rendelkezések
- VII. fejezet

Záró rendelkezések
- VIII. fejezet

Mellékletek

 

2007. évi CXXVII. törvényblack arrow
AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL

Első rész
Általános rendelkezések
- I. fejezet: Alapvető rendelkezések
- II. fejezet: Teljesítés helye
- III. fejezet: Adófizetési kötelezettség keletkezése, fizetendő adó megállapítása
- IV. fejezet: Adó alapja
- V. fejezet: Adó mértéke
- VI. fejezet: Adó alóli mentesség
- VII. fejezet: Adó levonása
- VIII. fejezet: Adófizetésre kötelezett
- IX. fejezet: Adó megállapítása
- X. fejezet: Számlázás
- XI. fejezet: Adónyilvántartás
- XII. fejezet: Adó bevallása, megfizetése és visszaigénylése

Második rész
Különös rendelkezések
- XIII. fejezet: Alanyi adómentesség
- XIII/A fejezet: Pénzforgalmi elszámolás
- XIV. fejezet: Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok
- XV. fejezet: Utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok
- XVI. fejezet: Használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok
- XVII. fejezet: Befektetési aranyra vonatkozó különös szabályok
- XVIII. fejezet: Belföldön nem letelepedett adóalany adóvisszatéríttetési joga
- XIX. fejezet: Elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos különös szabályok

Harmadik rész
Vegyes, értelmező és záró rendelkezések
- XX. fejezet: Vegyes rendelkezések
- XXI. fejezet: Értelmező rendelkezések
- XXII. fejezet: Záró rendelkezések

Mellékletek

 

2003. évi XCII. törvényblack arrow
AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL

I. fejezet: Általnos rendelkezések

II. fejezet: Az adózó és az adóhatóságok

III. fejezet: Egyes adókötelezettségek

IV. fejezet: Nyilvántartás, adatszolgáltatás, adótitok

V. fejezet: Az Európai Közösség adóügyi együttműködési szabályainak alkalmazása

VI. fejezet: Hatáskör, illetékesség

VII. fejezet: Az adóigazgatási eljárás

VIII. fejezet: Jogkövetkezmények

IX. fejezet: Vegyes rendelkezések

X. fejezet: Záró és átmeneti rendelkezések

Mellékletek

 

1997. évi LXXX. törvényblack arrow
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSÁRA ÉS A MAGÁNNYUGDÍJRA JOGOSULTAKRÓL, VALAMINT E SZOLGÁLTATÁSOK FEDEZETÉRŐL

I. fejezet: Általános rendelkezések

II. fejezet: Fogalmak és értelmező rendelkezések

III. fejezet: A társadalombiztosítás ellátásai és az ellátásra jogosultak

IV. fejezet: Az ellátások fedezete, Járulékfizetésre vonatkozó általnos szabályok

V. fejezet: Társadalombiztosítási nyilvántartások

VI. fejezet: Az adatszolgátatási kötelezettség terjedelme, adatvédelmi rendelkezések

VII. fejezet: A járulékkötelezettség teljesítésének eljárási szabályai

VIII. fejezet: Záró rendelkezések

 

2011. évi CLVI. törvény IX. fejezeteblack arrow
A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. fejezet
A szociális hozzájárulási adóról

 

1998. évi LXVI. törvényblack arrow
AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

Eljárási szabályok

Záró rendelkezések

 

1997. évi LXXXI. törvényblack arrow
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSRÓL

I. fejezet: Általános rendelkezések

II. fejezet: Az öregségi nyugdíj

III. fejezet: Hatályát vesztette

IV. fejezet: A szolgálati idő

V. fejezet: A hozzátartozói nyugellátások

VI. fejezet: A nyugellátások évenkénti rendszeres emelése

VII. fejezet: Igényérvényesítési és eljárási szabályok

VIII. fejezet: Felelősségi szabályok, jogorvoslat

IX. fejezet: A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség

X. fejezet: Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

Mellékletek

 

2011. évi CLV. törvényblack arrow
A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATSÁRÓL

I. fejezet: Általános rendelkezések

II. fejezet: A szakképzési hozzájárulás teljesítése

III. fejezet: A képzés, valamint a képzési rendszer fejlesztésének támogatása

IV. fejezet: Záró rendelkezések